xoves, 10 de agosto de 2017

Suspiro

Falar, en ocasións, pode escarallar instantes fermosísimos. Cecais por iso hai momentos nos que perdemos a posibilidade de articular frases conexas. Soamente é posible a conexión de suspiros...
Aprender a calar é unha disciplina artística difícil de dominar. Saber interpretar o silencio é o segundo curso da mesma licenciatura.
Calemos moito e suspiremos máis. Motivos hainos. Razóns tamén. Chssssss
 
Foto: Suspiro atrapado.